محمد نعيم‌آبادي

(كارشناس ارشد علوم كتابداري و اطلاع‌رساني)

 

جستجو

 

WWW
www.ketabdar.com

Google

سايت هاي مرتبط

سازمان کتابخانه ها, موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران (شاخه خراسان)

انجمن کتابخانه های دیجیتالی اسلامی

وب لاگ گروهی کتابداران ایرانی
 

همايش ها و سمينارها

4/12/75 - 6/12/75 چهارمين سمينار كتابداري و اطلاع رساني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران
1/3/83 - 2/3/83 همايش آموزش استفاده كنندگان و توسعه سواد اطلاعاتي در كتابخانه ها، مراكز اطلاع رساني و موزه ها
ارائه مقاله «نقش وب سايت كتابخانه ها در ارتقاي سواد اطلاعاتي»
سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي
27/1/84 همايش علمي انجمن كتابداري و اطلاع رساني شاخه خراسان انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران (شاخه خراسان)
8/84 سخنراني در جمع كتابداران جهاد كشاورزي به مناسبت هفته كتاب سازمان جهاد كشاورزي خراسان رضوي
18/8/84 چهارمين مجمع عمومي انجمن كتابداري و اطلاع رساني شاخه خراسان انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران (شاخه خراسان)
  همايش نقش رهبري در رشد فردي و توسعه سازماني در كتابخانه ها از ديدگاه مديريت دانش دانشگاه امام رضا (ع)
21/1/85 سمينار تخصصي تحول در فضاهاي اطلاعاتي و مديريت اطلاعات دانشگاه امام رضا (ع)
16/8/85 اولين همايش تخصصي ساختمان كتابخانه ها در ايران انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران (شاخه خراسان)
21/9/85 سخنراني علمي آموزش تفكر فلسفي به كودكان: بررسي عناصر فلسفي در كتاب هاي داستاني انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران (شاخه خراسان)
26/11/85 سمينار و كارگاه آموزشي ERP شركت مشاوره و خدمات رايانه قدس رضوي
14/12/85 پنجمين مجمع عمومي انجمن كتابداري و اطلاع رساني شاخه خراسان انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران (شاخه خراسان)
2/3/86 مجمع عمومي انجمن كتابداري و اطلاع رساني شاخه خراسان انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران (شاخه خراسان)
 

صفحه اصلي


پايان نامه کارشناسی ارشد


عضويت در شوراها و کميته ها


همايش ها و سمينارها


مأموريت هاي اداري


دوره هاي آموزشي

All Rights Reserved
copyright ketabdar.com 2002-2013
email: i@ketabdar.com