محمد نعيم‌آبادي

(كارشناس ارشد علوم كتابداري و اطلاع‌رساني)

 

جستجو

 

WWW
www.ketabdar.com

Google

سايت هاي مرتبط

سازمان کتابخانه ها, موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران (شاخه خراسان)

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

وب لاگ گروهی کتابداران ایرانی

 

تحصيلات 

دیپلم ریاضی فیزیک دبیرستان دکتر علی شریعتی مشهد (1370)

کارشناسی علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسي مشهد (1378)

کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهيد چمران اهواز (1382)

پايان نامه
طرح پيشنهادي ايجاد پايگاه وب كتابداران ايران براساس نيازهاي آنها
سمت فعلي 

رئيس اداره فناوري اطلاعات سازمان كتابخانه‌ها، موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي از 1387/7/17 تا كنون

سمت قبلي 

عضو هيأت مديره انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران (شاخه خراسان) (1386-1391)

رئيس اداره خدمات كتابداري سازمان كتابخانه‌ها، موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي از 1383/12/27 تا 1387/7/17

رئيس بخش فناوري اطلاعات و امور رايانه از 1383/4/23 تا 1383/12/27

رئيس بخش خدمات ماشيني و اطلاع رساني از 1382/3/26 تا 1383/4/23

كتابدار كتابخانه مركز خراسان شناسي (1378-1380)

كتابدار مخزن بسته كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي (1375-1378)

طراحي وب 

پايگاه كتابداران ايران

پایگاه پایان نامه های علم اطلاعات و دانش شناسی

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران (شاخه خراسان)

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران (شاخه فارس)

نشریه الکترونیکی شناسه

نامه انجمن (خبرنامه الکترونیکی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی فارس)

پایگاه اطلاع رسانی آیت الله سید محمدتقی حکیم

وبگاه دکتر محسن حاجی زین العابدینی

وبگاه دکتر یزدان منصوریان

وب سایت شخصی دکتر سمیه سادات آخشیک

وب سایت شخصی فاطمه پازوکی

وبگاه عباس رضازاده مقدم: رادکان و تاریخ

آموزش فارسی

کاشی سازی سنتی برادران خیراندیش

نشر آموت

 

صفحه اصلي


پايان نامه کارشناسی ارشد


عضويت در شوراها و کميته ها


همايش ها و سمينارها


مأموريت هاي اداري


دوره هاي آموزشي

All Rights Reserved
copyright ketabdar.com 2002-2018
email: naimabady@gmail.com