محمد نعيم‌آبادي

(كارشناس ارشد علوم كتابداري و اطلاع‌رساني)

 

جستجو

 

WWW
www.ketabdar.com

Google

سايت هاي مرتبط

سازمان کتابخانه ها, موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران (شاخه خراسان)

انجمن کتابخانه های دیجیتالی اسلامی

وب لاگ گروهی کتابداران ایرانی
 

ماموريت اداري سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي
7798/260 بازديد از مركز اطلاع رساني و خدمات علمي وزارت جهاد كشاورزي - مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران - مركز كامپيوتري نور - دفتر تبليغات حوزه علميه قم تهران
قم
11/8 الي 14/8/1381
11408/260 شركت در دومين مجمع عمومي ساليانه انجمن كتابداران ايران تهران 28/11/1381
1115/260 خدمات رساني در غرفه نمايشگاه بين المللي كتاب تهران تهران 9/2 الي 18/2/1382

9421/260

بازديد از نهمين نمايشگاه الكترونيك و كامپيوتر

تهران

6/10 الي 7/10/1382

2587/260

شركت در سمينار تخصصي ذخيره، بازيابي، آرشيو و مديريت اطلاعات شركت نگاره

تهران

10/3/1383

8482/260

بازديد از دهمين نمايشگاه بين المللي الكترونيك، كامپيوتر و تجارت الكترونيكي

تهران

26/8 الي 29/8/1383

646/260

شركت در گردهمايي سيستم RFID شركت تامين صنعت باختر و بازديد از هجدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب

تهران

13/2 الي 17/2/1384

6395/260

بازديد و خريد تجهيزات از مجتمع كامپيوتر پايتخت و بازديد از كتابخانه ملي

تهران

22/5 الي 23/5/1384

10735/260

بازديد از كتابخانه مجلس شوراي اسلامي، كتابخانه ملي و شركت هاي ارائه دهنده تجهيزات ميكروفيلم

تهران

16/8 الي 17/8/1384

10121/260

بازديد از كارخانه توليد مانيتورهاي LG

هشتگرد

23/8/1384

14799/260

بازديد از مركز اطلاعات و مدارك اسلامي

قم

24/11 الي 26/11/1384

1932/260

بازديد و نظارت بر انجام خريد منابع از نوزدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب

تهران

18/2 الي 19/2/1385

2935/260

نصب پايگاه هاي سيمرغ در كتابخانه و موزه ملي ملك

تهران

16/3/1385

3293/260

بازديد از دستگاه كانورتور ميكروفيلم SMA51 شركت پوياپرند

تهران

17/3/1385

5102/260

بازديد از كتابخانه ملي و شركت پوياپرند

تهران

15/5/1385

13088/260 شركت در همايش رويكردها و راهكارهاي نوين در سازماندهي اطلاعات تهران 16/12 الي 17/12/1385
1254/260 شركت در بيستمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران تهران 16/2 الي 17/2/1386

 

 

 

 

ماموريت اداري متفرقه
       
 

صفحه اصلي


پايان نامه کارشناسی ارشد


عضويت در شوراها و کميته ها


همايش ها و سمينارها


مأموريت هاي اداري


دوره هاي آموزشي

All Rights Reserved
copyright ketabdar.com 2002-2013
email: i@ketabdar.com